Home Haji Syarat-Syarat Wajib Haji

Syarat-Syarat Wajib Haji

Rate this post

Syarat-Syarat Wajib Haji adalah perkara-perkara apabila ada pada diri seseorang, maka ia diwajibkan menjalankan ibadah haji.

1. Islam

Orang kafir tidak diwajibkan menjalankan ibadah haji. Jikalau ia berhaji sebelum masuk Islam, maka hajinya tidak diterima.

2. Berakal

Orang gila tidak diwajibkan menjalankan ibadah haji. Jika berhaji dalam kondisi tidak berakal, maka hajinya tidak sah.

Diangkat pena amalan dari tiga orang sebagai berikut:

  1. orang tidur sampai terbangun;
  2. anak kecil hingga dewasa (baligh);
  3. orang gila hingga sehat.

3. Baligh

Belum baligh tidak diwajibkan berhaji. Bila belum baligh berhaji, maka hajinya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Apabila dewasa, maka ia diwajibkan untuk mengikuti ibadah haji.

4. Merdeka

Budak atau hamba sahaya tidak wajib untuk berhaji. Jika berhaji, hajinya sah namun tidak menggugurkan kewajiban hajinya apabila ia sudah merdeka.

5. Memiliki Kemampuan Badan dan Harta

Syarat wajibnya haji bagi seseorang adalah kemampuan badan dan hartanya (harus ada keduanya). Bila tidak ada salah satunya, maka tidak diwajibkan pada dirinya.

Bila hanya memiliki harta namun tidak memiliki kemampuan badan, maka Ia dapat mewakilkan hajinya kepada orang lain (yang sudah pernah berhaji).

Kesimpulan

Apabila Ke-5 syarat ini ada pada diri seseorang, maka ia diwajibkan dan harus segera melakukannya. Bila tidak ada salah satu atau lebih dari syarat-syarat ini, maka tidak diwajibkan haji padanya.

BACA JUGA  Rangkuman Tata Cara Umrah dan Haji Secara Global