Membunuh hewan buruan darat atau membantu membunuhnya atau menunjukkannya adalah salah satu larangan ketika sedang menjalanakan ibadah haji. Akibatnya bagi yang melanggar larangan ini adalah: Menyembelih hewan ternak yang semisal, di tanah haram, di Kota Makkah dan tidak boleh...
Syarat-Syarat Wajib Haji adalah perkara-perkara apabila ada pada diri seseorang, maka ia diwajibkan menjalankan ibadah haji. 1. Islam Orang kafir tidak diwajibkan menjalankan ibadah haji. Jikalau ia berhaji sebelum masuk Islam, maka hajinya tidak diterima. 2. Berakal Orang gila tidak diwajibkan menjalankan ibadah...

Must Read

Terbaru Minggu Ini

Kajian Lawas